Vennekveld

Kom flere venner, syforening osv, og få en kveld med avslappende massasje, ansikts og håndbehandling med deilige produkter.

Les mer …

Øreakupunktur

Øreakupunktur er, som soneterapien, en holografisk metode. Holo betyr helhet og grafi betyr avtegning, altså avtegning av helheten. Ettersom Nogier fant flere punkter på øret som avspeilte ulike deler av kroppen la han grunnlaget for den oppdagelsen som kom til ham gjennom en drøm. Kanskje hadde underbevisstheten hans lagt sammen to og to. En dag så han sammenhengen mellom ørets form og fosteret i morsmage.

Øreakupunktur benytter øret til å nå resten av kroppen. Behandlingen innen øreakupunktur utføres med akupunkturnåler som skal stimulere ulike soner. Innen øreakupunktur reflekterer hver del av øret en del av kroppen. Ved å sette nåler på de riktige steder, kan øreakupunktur stimulere alle kroppens deler og funksjoner. Hvilke punkter som velges varierer etter hvilken metode som brukes.

Den enkleste metoden innen øreakupunktur er å basere seg på pasientens plager og hvilke organer som er involvert. Den neste er å måle hvilke punkter som er behandlingstrengende med punktmålere. Øreakupunktur kan også bruke mer avanserte metoder med puls, fargefiltere og valg av nåltyper.