Vennekveld

Kom flere venner, syforening osv, og få en kveld med avslappende massasje, ansikts og håndbehandling med deilige produkter.

Les mer …

Refleksologi

Reflekssoneterapi er en behandlingsform som er eldre enn akupunktur og nyere enn fysioterapi. Metoden oppsto i kjølvannet av menneskets berøringsbehov og gjennom 5000 år med praktisering og videreutvikling, fremstår den i dag både som et tradisjonelt og moderne behandlingssystem.

Metoden kalles også for vestens akupunktur. Ved å stimulere soner med punktpress eller sonestav påvirker man kroppen til å ta i bruk egne helbredende evner [1]. Terapiformen refleksologi begynte med forsøk på å finne ut hva stimulering av nervereflekser kunne gi, mer enn kun smerte. Disse forsøkene kaltes en periode for nervepunktmassasje. Etter hvert viste erfaringene et system i nervepunktmassasjens oppbygning. Leger og forskere avdekket at nerverefleksene opptrådte i linjemønster på mennesket, og begrepene soner og soneterapi oppsto [2]. Teorien er at kroppen kommuniserer med oss via ytre flater som hud og muskler [1]. Etterfølgerne til disse legene og forskerne (som for eksempel Eunice Ingham) fant ut at de aktive eller hypersensitive nerverefleksene også opptrådte i mer kompliserte mønste. Det ble laget nye sonekart, og det ble konstantert at det opptrådte mønster som utgjorde et bilde eller speiling av kroppsoriginalen. Man brukte disse mønstrene på samme måte som før, det vil si at terapeuten stimulerer en passende nerveende og signalet transporteres via ryggmarg og hjerne til målområdet (for eksempel et ledd eller et organ). Målorganet svarer på dette signalet gjennom å aktivisere sin egen helingsprosess [2].

Teknologien og tilgangen på informasjon har gjort forskning på området enklere. Derfor vet man i dag at organer deler nervefibre med huden [1].

Navnet refleksologi oppsto i USA på 1950-tallet. Refleksologi kan tolkes på to måter. Det henviser til terapiformen, der man bruker nervesystemets refleksveier. Men refleksologi vil også si å benytte innsikten i at mennesker (og for all del også dyr) fremskaper punktmønster på sine kroppsdeler som viser speilinger/reflekser av sin egen kropp. Derfra har vi soneterapeuters oppfatning av at føttene representerer hele menneskekroppen. Samme oppfatning har også refleksologien, men forskjellen består i at refleksologien arbeider i et helt register av ulike nervereflekssystemer som finnes over hele kroppen [2].

Refleksologi kan karakteriseres som en videreutvikling av fotsoneterapien hvor hele kroppen og dens soner benyttes. Dette gjør refleksologien effektiv ved at behandler kan benytte de ulike sonesystemene og jobbe svært målrettet. Refleksologi er et fantastisk redskap for kartlegging av lidelser og det er en holistisk behandlingsform som ikke kun fjerner symptomene men også årsaken til problemet.

 

Kilder: [1] Medika Nova, [2] Norsk refleksologisk forbund.